How the media whitewashes Modi: BJP's true colours